Att vara vegan innebär kortfattat att man undviker att äta mat baserad på djur likväl som att inte använda produkter med animaliskt ursprung eller innehåll. Produkterna får dessutom inte vara testade på djur.

Många efterfrågar vegan vänliga produkter och vi strävar därför efter att så många som möjligt av våra produkter uppfyller detta. För att underlätta för dig som är vegan har vi valt att samla dessa produkter under en egen kategori. Produkter som är veganmärkta har denna symbol 🌱 vid sitt produkt namn. Symbolen innebär att produkten inte är baserad på något animaliskt eller att den är testad på djur.